பாலதாணை

140.00

+ ₹50 shipping fee* (Free shipping for orders above ₹500 within India)
Author

Publisher

Book Format

Language

Year

2019

Category

Novel

Book Outline

பாலதாணை ( Paalathaanai )

சாதித்தவர் வாழ்க்கையில் ஒரு நிலை அடைந்த பின் கடந்தக் காலத்தை நினைத்து பார்ப்பது,அவர்கள் இழந்தவைகளையும், மகிழ்வையும், அடுத்தவருக்கு எப்படி அளிக்கலாம்,என்று சிந்திப்பது சமூக முன்னேற்றத்திற்கும், பயன்படும். அத்தகைய சிந்தனைகளை வரவேற்பதே இந்த நாவலின் நோக்கம்.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Language

Year

2019

Category

Novel

Customer Reviews