காகிதச் சிதறல்கள்

115.00

+ ₹50 shipping fee* (Free shipping for orders above ₹500 within India)
Author

Publisher

ISBN

978-81-949577-0-6

Language

Book Format

Year

2020

Category

Poetry

Book Outline

காகிதச் சிதறல்கள் (Kakitha Sidharalgal)

காகிதச் சிதறல்கள் என்ற தலைப்பில் என்னுடைய இரண்டாவது கவிதைத் தொகுப்பினை அறிமுகம் செய்கின்றேன். என்னை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் நண்பர்களின் பாராட்டுதலோடு ஆரம்பிக்கின்றேன்.
சமுதாயத்தில் நாம் அன்றாடம் சந்திக்கும் நிகழ்வுகளையும் சிந்திக்கச் செய்யும் செயல்பாடுகளையும் சித்திரமாக்கியுள்ளேன்..எண்ண அலைகளின் எதார்த்தமும் உயிரோடு உறவாடும் உணர்வுகளின் எதார்த்தமும் பதிவு செய்துள்ளேன்.

Additional information

Author

Publisher

ISBN

978-81-949577-0-6

Language

Book Format

Year

2020

Category

Poetry

Customer Reviews