கவி மாலை

110.00

+ ₹50 shipping fee* (Free shipping for orders above ₹500 within India)
Author

Publisher

ISBN

978-93-91274-11-5

Book Format

Language

Year

2022

Category

Poetry

Book Outline

கவி மாலை (Kavi maalai) சமுதாயத்தில் நாம் அன்றாடம் சந்திக்கும் நிகழ்வுகளையும் சிந்திக்கச் செய்யும் செயல்பாடுகளையும் சித்திரமாக்கியுள்ளார்.

Additional information

Author

Publisher

ISBN

978-93-91274-11-5

Book Format

Language

Year

2022

Category

Poetry

Customer Reviews