கவிச்சாரல்

110.00

+ ₹50 shipping fee* (Free shipping for orders above ₹500 within India)
Author

Publisher

Language

Book Format

Year

2020

Category

Poetry

Book Outline

கவிச்சாரல் (Kavisaaral)

மரபு, இலக்கணம் என்பவை  நான் அறியேன். என் உள்ளிருந்து, ஆர்ப்பரித்து, கிளம்பி வரும் வார்த்தைகளால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Additional information

Author

Publisher

Language

Book Format

Year

2020

Category

Poetry

Customer Reviews