கவிச்சரம்

130.00

+ ₹50 shipping fee* (Free shipping for orders above ₹500 within India)
Author

Category

Poetry

Book Format

ISBN

978-81-951145-2-8

Language

Publisher

Year

2021

Book Outline

கவிச்சரம் (Kavisaram)

மனசே நீ நீயாக இரு ! பிறருக்காக நீ உன்னை ஒருமுறைகூட மாற்றி அமைக்க முயற்சிக்காதே; அப்படி உன்னை மாற்றி அமைத்தால் கடைசிவரை’, பிறருக்காக உன்னை உருமாற்றி உணர்விழந்து உயிர் வாழ்ந்திடுவாய்; சுய உணர்வு ,சுய சிந்தனை, சுய செயல்களை சுயமாக உன்னை செய்ய விடமாட்டார்கள் . உன் கனவு மெய்ப்பட ,சீரிய சிந்தனையில் நேர்வழியில் நெறிபட நடந்திடு முகம் முகம் பார்த்து மொழிந்திடு முடியாது என்று ,உன் வாழ்க்கையை உன் விருப்பம் போல், உயரிய வாழ்க்கையை வளமாக வாழ்ந்திடு!

Additional information

Author

Category

Poetry

Book Format

ISBN

978-81-951145-2-8

Language

Publisher

Year

2021

Customer Reviews